Raškaj, Slava

(1877.-1906.) Hrvatska slikarica akvarela izvanredne senzibilnosti.

Motivi njenih slika su pejsaži rodnog Ozlja i okolice (Ozalj, na Mrežnici, zima, rano proljeće), interijeri, portreti, cvijeće.

Od rođenja gluhonijema. Umrla pomračena uma u duševnoj bolnici u Zagrebu.